Czym są i jak działają roztwory buforowe?

Probówka
Materiały dodatkowe

Krew ma stałe pH równe ok. 7,35-7,45. Jak to możliwe, że jest ono praktycznie niezmienne? Na to pytanie można odpowiedzieć krótko: BUFORY! I o nich własnie rozmawiamy w tej lekcji. Czym są bufory i jak działają? Dowiesz się z tej probówki. Zapraszam 🙂

Zadanie 1

Bufor fosforanowy składa się z jonów H2PO4- i HPO42-. Zapisz równanie reakcji opisujące stan równowagi dynamicznej pomiędzy składnikami buforu oraz zaznacz, który ze składników buforu pełni rolę kwasu, a który zasady według teorii Bronsteda.

H2PO4 + H2O ->  HPO42- + H3O+

kwas: H2PO4

zasada: HPO42-

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem

Zadanie 2

Uzupełnij zdania:

Roztwory buforowe są to roztwory mieszanin związków charakteryzujące się tym, że mimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości kwasów czy zasad ich odczyn ................................ W skład buforu wchodzą zazwyczaj dwie substancje, z których jedna zobojętnia ........................., a druga zobojętnia ............................ Składniki buforu nie mogą się wzajemnie zobojętniać, dlatego nie mogą to być mieszaniny .............................. i ............................ Roztwór buforowy stanowi sprzężony układ kwas-zasada zgodnie z teorią ..............................

Roztwory buforowe są to roztwory mieszanin związków charakteryzujące się tym, że mimo wprowadzenia do nich niewielkich ilości kwasów czy zasad ich odczyn praktycznie nie zmienia się. W skład buforu wchodzą zazwyczaj dwie substancje, z których jedna zobojętnia kwasy, a druga zobojętnia zasady. Składniki buforu nie mogą się wzajemnie zobojętniać, dlatego nie mogą to być mieszaniny mocnych kwasów i mocnych zasad. Roztwór buforowy stanowi sprzężony układ kwas-zasada zgodnie z teorią Bronsteda.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem

Zadanie 3

Podaj składniki buforu wodorowęglanowego oraz wskaż, który z nich pełni rolę kwasu, a który rolę zasady Bronsteda. Napisz równania reakcji jakie zajdą po dodaniu do roztworu buforu węglanowego niewielkiej ilości mocnego kwasu, a jakie po dodaniu niewielkiej ilości zasady. Równania zapisz w formie jonowej skróconej.

H2CO3   (kwas) i HCO3–  (zasada)

Reakcje buforowania:

po dodaniu mocnego kwasu: HCO3 + H3O+ ⇌ H2CO3 + H2O

po dodaniu zasady: H2CO3 + OH ⇌ HCO3 + H2O

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
6 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Zenek

Super materiał, brakowało mi takiego przed maturą

Jakub

W zadaniu nr 1 nie widzę analogii do zadań pokazanych w lekcji 🙁 Przydałby się dokładniejszy opis w odpowiedzi do zadania

Jakub

Mogła by pani napisać cząsteczkowo reakcje z zad 3.?
Czy dobrze rozumiem?
w przypadku w zad.3 reakcji:
H2CO3 + NaOH powstaje Na2CO3+H2O?,
które po hydrolizie jonu CO3^2- +2 H2O-> H2CO3 +2 OH- czyli w rezultacie pH będzie i tak zasadowe ?

Przewiń do góry