Aminokwasy – formy w różnym pH – wykres

Nie ukończyłeś jeszcze tego zadania

Do zakwaszonego roztworu alaniny dodawano kroplami wodny roztwór wodorotlenku sodu i mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Na poniższym wykresie zilustrowano zależność pH mieszaniny od objętości dodanego roztworu wodorotlenku sodu (w jednostkach umownych).

Aminokwasy istnieją głównie w formie jonów. W roztworach o niskim pH cząsteczka aminokwasu jest protonowana. W roztworach o wysokim pH aminokwas traci proton. Istnieje także pH, przy którym aminokwas występuje jako jon obojnaczy.

Podczas opisanego miareczkowania przebiegły reakcje chemiczne zilustrowane schematem:

Napisz równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1 i 2. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) form alaniny.
Równanie reakcji 1: ………………………………………………………………………………………………………
Równanie reakcji 2: ………………………………………………………………………………………………………

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz inne zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Zaloguj się, aby skomentować
  Powiadom mnie o nowych komentarzach  
Powiadom o
Przewiń do góry