Analiza wykresu zmiany równowagowego stężenia produktu względem zmiany molowego stosunku substratów - 2017 czerwiec - drugi termin

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

W przemyśle metanol otrzymuje się z gazu syntezowego w katalitycznej reakcji
CO + 2H2 ⇄ CH3OH
Stężenie metanolu w mieszaninie równowagowej zależy od temperatury, ciśnienia oraz stosunku molowego nH2 : nCO w gazie syntezowym. Zależność równowagowego stężenia metanolu w mieszaninie gazowej od stosunku molowego nH2: nCO i ciśnienia w temperaturze T przedstawiono na poniższym wykresie.

a) Podaj liczbę moli wodoru, jaka musi przypadać na 2 mole tlenku węgla(II) przy ciśnieniu 10,0 MPa, aby w mieszaninie równowagowej znajdowało się 10% objętościowych metanolu. Oceń, czy wzrost ciśnienia – przy stałym stosunku molowym nH2 : nCO– poskutkuje zmniejszeniem, czy też zwiększeniem wydajności reakcji otrzymywania metanolu w warunkach izotermicznych.
Liczba moli wodoru: ....................................................................................................................
Ocena: ..........................................................................................................................................

b) Na podstawie analizy wykresu uzupełnij poniższe zdania.
Im większą wartość ma stosunek molowy  nH2 : nCO , tym równowagowe stężenie alkoholu (% obj.) jest ................................. . Dla każdej wartości ciśnienia zwiększenie wartości stosunku molowego nH2 : nCO powoduje zmianę równowagowego stężenia metanolu, tzn. ................................. stężenia metanolu. Wpływ wartości stosunku molowego nH2 : nCO na równowagowe stężenie metanolu jest najwyraźniej widoczny dla ciśnienia ..................... MPa.

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry