Bufor fosforanowy – obliczenia - 2016 styczeń

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Bufory pH to roztwory zawierające sprzężoną parę kwas–zasada Brønsteda w podobnych stężeniach. Roztwory te mają zdolność do utrzymywania stałej wartości pH po dodaniu do nich niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Działanie buforu pH polega na tym, że po dodaniu mocnego kwasu zasada Brønsteda reaguje z jonami H3O+, a po dodaniu mocnej zasady kwas Brønsteda reaguje z jonami OH. Przykładem roztworu buforowego jest bufor fosforanowy o składzie: NaH2PO4 + Na2HPO4, w zakresie pH = 5,5-8,0. Procesy, zachodzące w roztworze wodnym w opisanym buforze, można przedstawić za pomocą następującego równania reakcji chemicznej:

H2PO4- + H2O ⇄ HPO2-4 +H3O+

Oblicz, ile gramów NaH2PO4 należy dodać do roztworu zawierającego 0,10 mola Na2HPO4, aby po dopełnieniu wodą do objętości 1,00 dm3 pH otrzymanego roztworu buforowego wynosiło 6,00. Wartość stałej dysocjacji drugiego stopnia dla kwasu ortofosforowego (V) Ka2 jest równa 6,20 · 10−8. Uwzględnij fakt, że zapisując wyrażenie na stałą dysocjacji drugiego stopnia pomija się stężenie wody. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

Obliczenia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry