Energia jonizacji- zależności - 2016 styczeń

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Pierwsza energia jonizacji (Ej1) to minimalna energia potrzebna do oderwania elektronu od obojętnego atomu, czego skutkiem jest powstanie kationu. Każda następna energia jonizacji (Ej2, Ej3 itd.) to energia potrzebna do oderwania kolejnego elektronu od coraz bardziej dodatnio naładowanej drobiny. Jonizacji przebiegającej z oddawaniem elektronu lub elektronów walencyjnych i prowadzącej do otrzymania kationów ulegają elektrododatnie pierwiastki o charakterze metalicznym:

Be + Ej1Be → [Be+] + e

[Be+] + Ej2Be → Be2+ + e

W przypadku elektroujemnych pierwiastków o charakterze niemetalicznym jonizacja następuje na drodze przyjęcia elektronu lub elektronów, na przykład:

F + e + EpF → F

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2010.

Uzupełnij zdania, dotyczące czynników wpływających na wartość energii jonizacji. Wpisz odpowiednie określenie wybrane spośród podanych: mniejsza, większa, rośnie, maleje.

O wartości energii jonizacji decyduje rozmiar atomu, im dalej od jądra znajduje się elektron, tym energia jonizacji jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Na wartość energii jonizacji ma także wpływ ładunek elektryczny jądra, im większy ładunek jądra, tym energia jonizacji jest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W obrębie grupy energia jonizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w miarę wzrostu liczby atomowej.

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Scroll to Top
Przewiń do góry