Miareczkowanie – titrant i masa substancji w analicie

Przeprowadzono doświadczenie, podczas którego do wodnego roztworu mocnego elektrolitu dodawano kroplami wodny roztwór innego mocnego elektrolitu i za pomocą pehametru mierzono pH mieszaniny reakcyjnej. Przebieg doświadczeń zilustrowano poniższym schematem.

Opisane doświadczenie jest przykładem miareczkowania alkacymetrycznego (kwasowo- -zasadowego), które polega na dodawaniu z biurety roztworu, nazywanego titrantem, do kolby z próbką, nazywaną analitem. W miareczkowaniu wykorzystuje się stechiometryczną zależność między analitem i titrantem.
Dany jest zestaw elektrolitów o wzorach:
HCOOH                     HCl               NH3 · H2O                NaOH                 CH3COOH

Do 10 cm3 analitu dodawano kroplami titrant o stężeniu 0,1 mol · dm–3.
a) Z wykresu umieszczonego w informacji  odczytaj objętość titranta potrzebną do zobojętnienia analitu oraz podaj stężenie molowe analitu.
Objętość titranta: …………………………………………………………………………………………………………..
Stężenie molowe analitu: ……………………………………………………………………………………………….
b) Oblicz masę substancji w analicie.

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Zaloguj się, aby skomentować
  Powiadom mnie o nowych komentarzach  
Powiadom o
Przewiń do góry