Moc zasad i stała protolizy - 2016 styczeń

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Kwasową stałą równowagi Ka otrzymuje się w oparciu o prawo działania mas, zgodnie z którym stosunek iloczynu stężeń produktów reakcji do iloczynu stężeń jej substratów w stanie równowagi jest stały. W przypadku protolizy kwasu w roztworze rozcieńczonym

kwas + H2O ⇄ zasada + H3O+

stężenie molowe wody pozostaje prawie stałe. Wprowadza się je zatem do stałej równowagi kwasowej Ka:

Jeżeli wartość kwasowej stałej równowagi Ka pary sprzężonej kwas-zasada jest większa niż 1 · 10–7 mol · dm–3 to kwas jest mocniejszy od zasady, jeżeli jest mniejsza niż 1 · 10–7 mol · dm–3 to zasada jest mocniejsza od kwasu a moc kwasów maleje wraz ze spadkiem wartości Ka.

W tabeli poniżej zestawiono wybrane równania reakcji procesu protolizy oraz odpowiadające im wartości kwasowych stałych równowagi Ka.

Równanie reakcji procesu protolizy

Kwasowa stała równowagi Ka

H2PO4 + H2O ⇄ HPO42– + H3O+

6,2 · 10–8

NH4+ + H2O ⇄ NH3 + H3O+

5,6 · 10–10

HCN + H2O ⇄ CN + H3O+

4,0 · 10–10

HSO4 + H2O ⇄ SO42– + H3O+

1,2 · 10–2

HS + H2O ⇄ S2– + H3O+

1,3 · 10–13

Na podstawie: K.-H. Lautenschläger, W. Schröter, A. Wanninger, Nowoczesne kompendium chemii, Warszawa 2007.

Napisz równanie reakcji procesu protolizy jonu wodorowęglanowego i wiedząc, że wartość kwasowej stałej równowagi Ka tego procesu wynosi 3,98 · 10–11, oceń czy zasada sprzężona z podanym kwasem jest od niego mocniejsza.

Równanie reakcji procesu protolizy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ocena mocy zasady: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry