Ogniwa – SEM

Zbudowano ogniwo według schematu przedstawionego na poniższym rysunku.

a) Oblicz siłę elektromotoryczną (SEM) ogniwa, którego schemat przedstawiono na rysunku, w warunkach standardowych.
SEM = …………………………………………………………………………………………………………………………

b )Napisz w formie jonowej skróconej sumaryczne równanie reakcji zachodzącej w czasie pracy tego ogniwa.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
SEM ogniwa galwanicznego zależy nie tylko od wartości potencjału standardowego półogniw, z których jest zbudowane, lecz także od stężenia jonów w roztworach tworzących półogniwa. Wartość potencjału półogniwa E – wyrażonego w woltach – oblicza się z równania Nernsta. Dla półogniwa metalicznego równanie to określa wpływ stężenia jonów metalu [Mez+ ]na wartość potencjału półogniwa i dla T = 298 K przyjmuje postać:

gdzie: Eo to potencjał standardowy półogniwa, z – liczba elektronów różniących formę utlenioną metalu od jego formy zredukowanej w procesie Me ⇄ Mez+ + ze .
c) Uzupełnij poniższe zdania. Wybierz i zaznacz właściwe wzory spośród podanych w nawiasach.
1. Podczas pracy opisanego ogniwa ubywa jonów (Cd2+ / Ni2+).
2. Aby zwiększyć siłę elektromotoryczną tego ogniwa, należy zwiększyć stężenie...

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry