Okres połowicznego rozpadu – wykres

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Poniżej przedstawiono wykres zależności masy promieniotwórczego izotopu polonu 216Po od czasu. Symbol mp oznacza początkową masę izotopu.

Odczytaj z wykresu wartość okresu półtrwania izotopu polonu 216Po . Określ, po ilu sekundach w próbce zawierającej 100 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi 75 mg tego izotopu.
Wartość okresu półtrwania: ……………………………………………………………………………………………
75 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi po upływie ……………………………. s.

Wartość okresu półtrwania: 0,16 (sekund)
75 mg izotopu polonu 216Po ulegnie rozpadowi po upływie 0,32 s.

Ja poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry