Półogniwa- obserwacje doświadczenia - 2017 Kwiecień

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Miarą aktywności chemicznej pierwiastka jest wartość standardowego potencjału reakcji redoks, E°, podawana w woltach (V). Wartości te, dla różnych półogniw podaje szereg elektrochemiczny. Półogniwo to układ, w którym reagują dwie formy: utleniona i zredukowana pierwiastka lub jonu, co można zapisać w postaci schematycznej, np.: (Sn2+/Sn4+), a interpretuje się w jonowo-elektronowym zapisie równania reakcji z udziałem wymienionych w schemacie cząsteczek lub jonów. Im mniejsza wartość potencjału tym chętniej atomy pierwiastka (lub cząsteczki, czy jony) uczestniczą w procesie utleniania, a im większa wartość potencjału tym chętniej uczestniczą w procesie redukcji. Wynika stąd, że wartość potencjału jest wskaźnikiem samorzutnego, spontanicznego kierunku reakcji utleniania bądź redukcji. Reakcja zachodząca między jonami miedzi (II) a atomami cynku jest samorzutna, czyli przebiega jako:

Cu2+ + Zn → Zn2+ + Cu,

gdyż wartość potencjału półogniwa E° (Cu/Cu2+) ma wartość większą od potencjału półogniwa E° (Zn/Zn2+), zatem umieszczenie w roztworze soli miedzi (II) płytki cynkowej spowoduje zachodzenie spontanicznej reakcji redukcji jonów miedzi (II): Cu2+ + 2e → Cu oraz spontanicznej reakcji utleniania cynku: Zn → Zn2+ + 2e. Te dwie reakcje jonowo elektronowe, zsumowane, dają jonowe równanie procesu utleniania-redukcji.

Na podstawie: A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, T1, rozdz. 12, wyd. 6, PWN, Warszawa, 2010

Na podstawie zapisanego równania reakcji biegnącej z udziałem cząsteczek I2 oraz jonów: I, Fe2+ i Fe3+ opisz obserwacje do tego doświadczenia. W tym celu uzupełnij schemat doświadczenia wzorami wybranych odczynników oraz tabelę. Przyjmij, że mieszanina substratów w doświadczeniu była stechiometryczna.

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Scroll to Top
Przewiń do góry