Reakcje mocznika i acetamidu - 2016 maj

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Mocznik jest diamidem kwasu węglowego. Ogrzewany z roztworami mocnych kwasów i z zasadami, ulega przemianom zilustrowanym poniższymi równaniami:

CO(NH2)2 + H2O + 2H+ → 2NH4+ + CO2

 

CO(NH2)2 + 2OH→ CO32- + 2NH3

W celu porównania właściwości acetamidu i mocznika przeprowadzono dwa doświadczenia A i B zilustrowane na schemacie.

Po zmieszaniu reagentów zawartość każdej probówki ogrzano. Stwierdzono, że we wszystkich probówkach przebiegły reakcje chemiczne.

a)Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania acetamidu

  • w wodnym roztworze kwasu siarkowego(VI) (doświadczenie A, probówka I)
  • w wodnym roztworze wodorotlenku sodu (doświadczenie B, probówka I).

Doświadczenie A, probówka I:
......................................................................................................................................................
Doświadczenie B, probówka I:
......................................................................................................................................................

b)Oceń, które z przeprowadzonych doświadczeń (A czy B) można wykorzystać w celu odróżnienia acetamidu od mocznika, i uzasadnij swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do zmian możliwych do zaobserwowania w probówkach I i II (w wybranym doświadczeniu) i pozwalających na odróżnienie acetamidu od mocznika.
W celu odróżnienia acetamidu od mocznika należy przeprowadzić doświadczenie ...................
Uzasadnienie:
Probówka I:
......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
Probówka II:
......................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

 

a)

Doświadczenie A:
Probówka I: CH3CONH2 + H2O + H+ → CH3COOH + NH4+

Podpowiedź:

Równanie cząsteczkowe: 2CH3CONH2 + 2H2O + H2SO4 → 2CH3COOH + (NH4)2SO4

Równanie jonowe: 2CH3CONH2 + 2H2O + 2H+ + SO42-→ 2CH3COOH + 2NH4++ SO42-

W równaniu jonowych skróconym skracamy również współczynniki reakcji!

Doświadczenie B:
Probówka I: CH3CONH2 + OH → CH3COO + NH3

b)

W celu odróżnienia acetamidu od mocznika należy przeprowadzić doświadczenie A.
Uzasadnienie:
Probówka I    Wyczuwa się charakterystyczny zapach octu.

Probówka II Nie wyczuwa się charakterystycznego zapachu
lub
Wydziela się bezwonny gaz.
albo
Probówka I
Nie wydziela się gaz. .

Probówka II

Wydziela się gaz

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
2 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry