Redoks – równanie jonowe

Reakcja jonów jodkowych z jonami azotanowymi(III) w środowisku kwasowym przebiega według schematu:

NO2 + I+ H+→ I2 +NO + H2O

a)Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy) równanie procesu redukcji i równanie procesu utleniania zachodzących podczas tej przemiany. Uwzględnij fakt, że ta reakcja zachodzi w środowisku kwasowym.
Równanie procesu redukcji:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Równanie procesu utleniania:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b) Uzupełnij schemat reakcji jonów jodkowych z jonami azotanowymi(III) w środowisku kwasowym – wpisz współczynniki stechiometryczne.
………. NO2 +………. I+ ……….H+ →………. I2 +………. NO+ ……….H2O

c) Do probówki wprowadzono bezbarwny klarowny roztwór azotanu(III) sodu, który zakwaszono rozcieńczonym roztworem kwasu siarkowego(VI), a następnie dodano do niego kroplami bezbarwny roztwór jodku potasu o stężeniu 2% masowych oraz roztwór skrobi o stężeniu 1% masowych.

Uzupełnij tabelę – wpisz barwy zawartości probówki przed reakcją i po reakcji, jakie można było zaobserwować w czasie opisanego doświadczenia.

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Przewiń do góry