Właściwości mocznika i acetamidu

Mocznik jest diamidem kwasu węglowego. Ogrzewany z roztworami mocnych kwasów i z zasadami, ulega przemianom zilustrowanym poniższymi równaniami:

CO(NH2)2 + H2O + 2H+ → 2NH4+ + CO2

CO(NH2)2 + 2OH → CO32- + 2NH3

 

W celu porównania właściwości acetamidu i mocznika przeprowadzono dwa doświadczenia A i B zilustrowane na schemacie.

Po zmieszaniu reagentów zawartość każdej probówki ogrzano. Stwierdzono, że we wszystkich probówkach przebiegły reakcje chemiczne.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji zachodzącej podczas ogrzewania acetamidu
• w wodnym roztworze kwasu siarkowego(VI) (doświadczenie A, probówka I)
• w wodnym roztworze wodorotlenku sodu (doświadczenie B, probówka I).

Doświadczenie A, probówka I:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Doświadczenie B, probówka I:
……………………………………………………………………………………………………………………………………

b)

Oceń, które z przeprowadzonych doświadczeń (A czy B) można wykorzystać w celu odróżnienia acetamidu od mocznika, i uzasadnij swoje stanowisko. W uzasadnieniu odwołaj się do zmian możliwych do zaobserwowania w probówkach I i II (w wybranym doświadczeniu) i pozwalających na odróżnienie acetamidu od mocznika.
W celu odróżnienia acetamidu od mocznika należy przeprowadzić doświadczenie ……………….
Uzasadnienie:
Probówka I:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Probówka II:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Subskrybuj nasz kurs chemii online, aby uzyskać dostęp do tego i wielu innych zadań z rozwiązaniami!

Zobacz zadania przykładowe w naszej bazie zadań

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Zaloguj się, aby skomentować
  Powiadom mnie o nowych komentarzach  
Powiadom o
Przewiń do góry