Wpływ wzrostu temperatury na wydajność reakcji - 2017 maj

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

W procesie parowego reformingu metanu (konwersji metanu z parą wodną) w pierwszym etapie ten gaz reaguje z parą wodną w obecności katalizatora niklowego – w temperaturze około 1070 K i pod ciśnieniem około 3 · 104 hPa – zgodnie z równaniem:

Pomimo że stechiometryczny stosunek molowy substratów reakcji jest równy 1, ten proces prowadzi się przy nadmiarze pary wodnej.

a) Określ, czy wzrost temperatury wpływa na zwiększenie wydajności opisanej reakcji konwersji, jeżeli zachodzi ona pod stałym ciśnieniem p, oraz czy wzrost ciśnienia skutkuje wzrostem wydajności tej reakcji. Odpowiedź uzasadnij.
Wpływ wzrostu temperatury na wydajność reakcji (p = const) i uzasadnienie:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Wpływ wzrostu ciśnienia na wydajność reakcji (T = const) i uzasadnienie:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Szybkość opisanej reakcji wzrasta ze wzrostem ciśnienia. Poniżej zestawiono warunki, w jakich przeprowadza się opisany proces parowego reformingu metanu:
I temperatura około 1070 K
II ciśnienie około 3 · 104 hPa
III katalizator niklowy
IV stosunek molowy nH2O : nCH4 > 1

Dokończ poniższe zdania – wpisz numery wszystkich warunków prowadzenia procesu, które wpływają na szybkość i wydajność konwersji metanu.
1. Warunki sprzyjające dużej szybkości reakcji: ......................................................................
2. Warunki sprzyjające dużej wydajności reakcji: ....................................................................

 

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Scroll to Top
Przewiń do góry