Wydajność reakcji otrzymywania glukozy - 2014 - arkusz przykładowy

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Produkcja wodoru metodami biotechnologicznymi wymaga mniejszego wkładu energii niż wytwarzanie wodoru metodami termochemicznymi lub elektrochemicznymi. Obecnie uważa się, że sposobem na poprawienie wydajności uzyskiwania wodoru jest fermentacja dwustopniowa.

Etap pierwszy – faza ciemna przeprowadzana przez bakterie beztlenowe, zachodzi zgodnie z reakcją (1.),

(1.) C6H12O6 + 2H2O → 2CH3COOH + 2CO2 + 4H2

Etap drugi – fotofermentacja zachodzi zgodnie z reakcją (2.):

(2.) 2CH3COOH + 4H2O → 8H2 + 4CO2

Na podstawie: J. Kijeński, M. Kijeńska, Droga do energii i surowców ze źródeł odnawialnych, opracowanie Misja Nauk Chemicznych pod redakcją B. Marcińca, Poznań 2011.

Oblicz liczbę gramów wodoru otrzymanego metodą fermentacji dwuetapowej, jeżeli masa glukozy użytej do reakcji (1.) wynosiła 900 gramów, a wydajność reakcji (1.) i (2.) wynosiły kolejno 60% i 50%. Wynik podaj z dokładnością do liczby całkowitej. W obliczeniach przyjmij następujące przybliżone wartości mas molowych pierwiastków: MC = 12 g · mol-1, MH = 1 g · mol-1, MO = 16 g · mol-1.

Obliczenia:

Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Subskrybuj nasz kurs, aby uzyskać dostęp do rozwiązania.

Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry