Zadanie 10, arkusz czerwiec 2021 - 2021 czerwiec

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

W zamkniętym zbiorniku znajdowała się pewna ilość NO2. W temperaturze 800 K gaz ulegał rozkładowi zgodnie z równaniem:

2NO2 (g) ⇄ 2NO (g) + O2 (g)                     ∆H > 0

Po ustaleniu się stanu równowagi w naczyniu znajdowało się 90 g tlenku azotu(II). Wydajność rozkładu NO2 wyniosła 60%.

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2008.

Określ:
• stosunek molowy tlenków azotu w zbiorniku w stanie równowagi;
• liczbę moli tlenu w zbiorniku w stanie równowagi;
• masę tlenku azotu(IV) wprowadzonego do zbiornika przed zainicjowaniem reakcji – w gramach.

Stosunek molowy n NO2 : n NO = .................... : ...................

Liczba moli tlenu n O2 = ...................... mol

Masa tlenku azotu(IV) przed zainicjowaniem reakcji mNO2 = ........................... g

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Scroll to Top
Przewiń do góry