Zawartość jonów dichromianowych (VI) – obliczenia - 2021 marzec

Zaloguj się, aby zapamiętać ukończone przez Ciebie zadania

Zawartość jonów dichromianowych (VI) w wodnym roztworze można określić dzięki zastosowaniu metody pośredniej. W pierwszym etapie dodaje się roztwór jodku potasu i kwas siarkowy (VI). Zachodzi wtedy reakcja opisana równaniem:

Cr2O72- + 6I- + 14H+ → 2Cr3+ + 3I2 + 7H2O

W drugim etapie do otrzymanej mieszaniny dodaje się roztwór tiosiarczanu sodu i wtedy jony S2O2-3 reagują z jodem:

I2 + 2S2O32- → 2I- + S4O62-

Na podstawie: D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, S.R. Crouch, Podstawy chemii analitycznej, Warszawa 2007.

Aby określić zawartość jonów dichromianowych (VI) w próbce, przeprowadzono opisane reakcje. W reakcji z jodem wzięło udział 20,4 cm3 wodnego roztworu tiosiarczanu sodu o stężeniu 0,10 mol · dm-3 . Oblicz, ile gramów dichromianu (VI) potasu zawierała badana próbka. Przyjmij, że opisane przemiany przebiegły z wydajnością równą 100% oraz że masa molowa dichromianu (VI) potasu wynosi 294 g/mol.

 

Obliczenia:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Załóż bezpłatne konto, aby uzyskać dostęp do rozwiązania tego zadania.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry