Czym jest rdzeń atomowy?

Rdzeń atomowy, nazywany inaczej zrębem atomowym to atom pozbawiony elektronów walencyjnych. W skład rdzenia atomowego wchodzą zatem cząstki, z których składa się jądro atomowe (protony i neutrony) oraz elektrony niewalencyjne.

Z poprzednich probówek wiesz już jak obliczać liczbę protonów, neutronów i elektronów w atomach poszczególnych pierwiastków. Przypomnijmy raz jeszcze jak określać liczbę elektronów walencyjnych dla pierwiastków z grup głównych czyli od 1 do 2 oraz od 13 do 18 grupy.

Pozostałe grupy, zwane pobocznymi czyli od 3 do 12 wymagają szerszego omówienia. Informacje na temat elektronów walencyjnych pierwiastków z grup pobocznych znajdziesz w kolejnej lekcji.

Elektrony walencyjne pierwiastków z grup głównych to elektrony znajdujące się na ostatniej powłoce. Liczba elektronów walencyjnych zależy od numeru grupy, do której należy dany pierwiastek.

Pierwiastki z grupy 1 posiadają 1 elektron walencyjny

Pierwiastki z grupy 2 posiadają 2 elektrony walencyjne

Pierwiastki z grupy 13 posiadają 3 elektrony walencyjne

Pierwiastki z grupy 14 posiadają 4 elektrony walencyjne

Pierwiastki z grupy 15 posiadają 5 elektronów walencyjnych

Pierwiastki z grupy 16 posiadają 6 elektronów walencyjnych

Pierwiastki z grupy 17 posiadają 7 elektronów walencyjnych

Pierwiastki z grupy 18 posiadają 8 elektronów walencyjnych

Przykładowe zadanie:

Z czego składa się rdzeń atomowy bromu?

Liczba masowa bromu wynosi 80, liczba atomowa wynosi 35. Zatem liczba protonów w atomie bromu wynosi 35, liczba neutronów 80-35=45. Liczba wszystkich elektronów atomu bromu wynosi 35 i od nich musimy odjąć liczbę elektronów walencyjnych. Brom znajduje się w 17 grupie układu okresowego, zatem posiada 7 elektronów walencyjnych. Elektronów w rdzeniu atomu bromu znajduje się 35-7=28.

Rdzeń atomu bromu składa się z 35 protonów, 45 neutronów i 28 elektronów.

Zadanie 1

Z czego składa się rdzeń atomowy pierwiastka z grupy głównej, którego liczba atomowa wynosi 16?

Liczba atomowa 16 odpowiada atomowi siarki.

Cząstki znajdujące się w rdzeniu atomowym siarki to 16 protonów, 16 neutronów oraz 10 elektronów.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem

Zadanie 2

Pewien pierwiastek z grupy głównej posiada rdzeń atomowy o składzie 11 protonów, 12 neutronów, 10 elektronów. Jaki to pierwiastek?

Jest to sód.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem

Zadanie 3

Podaj skład rdzenia atomowego pierwiastka, który należy do grupy głównej układu okresowego, posiada 7 elektronów walencyjnych oraz 2 powłoki elektronowe.

Jest to atom fluoru. Rdzeń atomowy tego pierwiastka składa się z 9 protonów, 10 neutronów i 2 elektronów.

Jak poszło Ci to zadanie?Wiesz, które zadania z naszej bazy już rozwiązałeś i kiedy. Dzięki temu nie będziemy polecać Ci wykonanych już przez Ciebie zadań, a Ty będziesz mógł je odfiltrować w naszej bazie zadań. Pozwoli nam to też lepiej informować Cię o Twoich postępach w nauce!
Dobrze
Z błędami
Jeszcze go nie zrobiłem
Powiadom mnie o nowych komentarzach
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
Przewiń do góry